Protectia Datelor

1. Despre această Declarație de confidențialitate
Prezenta Declarație de confidențialitate are scopul de a explica într-un mod simplu și transparent ce tip de date personale colectăm în legătură cu dvs. și cum le prelucrăm.
Se aplică următoarelor persoane:
• Toți foștii clienți, clienții actuali și potențiali ai Elixir Teleshop. Avem obligația legală de a păstra datele pe care le colectăm despre dvs., inclusiv o anumită perioadă de timp după încetarea relației, în conformitate cu regulamentele privind obligația
„know your customer” (de „cunoaștere a clienților”).


Datele cu caracter personal se referă la orice informație care ne comunică ceva despre dvs. sau pe care o putem corela cu dvs. Acestea includ numele, adresa, telefon, email, adresa IP. Prelucrarea se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul și ștergerea acestora.
Ne comunicați informații cu caracter personal atunci când deveniți client, vă înregistrați la serviciile noastre online, completați un formular online, semnați un contract, folosiți produsele și serviciile noastre sau ne contactați prin intermediul unuia dintre canalele noastre.


2. Tipurile de date pe care le colectăm despre dvs.
Datele cu caracter personal pe care le colectăm includ:
* Date de identificare, cum ar fi numele, prenumele, telefon, adresa de e-mail și adresa IP a computerului sau a dispozitivului dvs. mobil
* Date despre comportamentul online și preferințele dvs., cum ar fi adresa IP a dispozitivului mobil sau a computerului dvs. și paginile pe care le vizitați pe site-urile web Elixir Teleshop
* Date referitoare la interesele și nevoile dvs., pe care ni le comunicați, de exemplu, atunci când sunați la centrul nostru de apeluri sau completați un sondaj online


Datele sensibile
Nu înregistrăm date sensibile privind sănătatea dvs., etnia, credințele religioase sau politice.


3. Ce facem cu datele dvs. personale
Nu folosim datele dvs. personale decât în scopuri legitime de afaceri. Acestea includ:
• Administrarea. Atunci când faceţi o comandă, avem obligația legală de a colecta datele personale care verifică identitatea dvs pentru a vă putea contacta, confirma şi trimite comanda.
• Furnizarea de produse și servicii. Folosim informațiile despre dvs. cu scopul de vă putea face oferte personalizate
• Gestionarea relațiilor cu clienții. Este posibil să vă solicităm un feedback în legătură cu produsele și serviciile noastre și să îl comunicăm anumitor membri ai personalului nostru în vederea îmbunătățirii ofertei. De asemenea, putem folosi notițe din conversațiile  pe care le purtăm cu dvs. online, prin telefon sau față în față, astfel încât să personalizăm produsele și serviciile pe care vi le oferim.


• Marketing personalizat. Putem să vă trimitem scrisori, e-mailuri sau mesaje text pentru a vă oferi un produs sau un serviciu pe baza circumstanțelor dvs. personale sau putem să vă propunem o astfel de ofertă atunci când vă conectați la site-ul nostru sau la aplicațiile pentru mobil . Puteți să vă dezabonați de la ofertele personalizate de acest gen. Aveți dreptul de a nu consimți sau de a vă opune la activitățile comerciale sau de marketing direct, inclusiv la crearea profilului în scopul activităților de acest tip.
• Prevenirea și detectarea fraudei și securitatea datelor: Avem datoria de a proteja datele dvs. personale și de a preveni, a detecta și a limita încălcarea securității datelor. Acestea includ informațiile pe care suntem obligați să le colectăm despre dvs., ca de exemplu, în scopul conformității cu regulamentele privind combaterea spălării de bani, a finanțării actelor de terorism și a fraudei fiscale.
Datele pe care le prelucrăm în orice scop sunt anonimizate sau eliminăm cât de mult posibil informațiile cu caracter personal.


4. Cui și de ce comunicăm datele dvs.
Pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii comunicăm anumite date în cadrul și în afara Elixir Teleshop. Acestea includ:
• Autorități guvernamentale
Pentru a ne respecta obligațiile reglementare, este posibil să divulgăm datele autorităților relevante, de exemplu în scopul combaterii actelor de terorism și prevenirii spălării de bani.
În unele cazuri, suntem obligați prin lege să comunicăm datele dvs. părților externe, inclusiv:
• Autorităților publice, de reglementare și organismelor de supraveghere.
• Autoritățile fiscale ne pot solicita să raportăm comenzile pe care le-ati efecutat.
• Autorităților judiciare/de investigație, cum ar fi poliția, procurorii publici, tribunalele și organismele de arbitrare/mediere, la cererea expresă și legală a acestora.
• Avocaților, de exemplu, în caz de faliment, administratorilor care gestionează interesele altor părți și auditorilor companiei.
* Furnizori de servicii
În cazul în care folosim alți furnizori de servicii, nu comunicăm decât datele cu caracter personal care sunt necesare pentru realizarea unei anumite sarcini. Furnizorii de  servicii ne sprijină cu activități de tipul:
• plasare comenzi prin curierat rapid sau poşta română
• plasarea de reclame în cadrul aplicațiilor, site-urilor web și rețelelor sociale.


Ori de câte ori comunicăm datele dvs. personale la nivel intern sau cu terții din alte țări, luăm măsurile de siguranță necesare pentru a le proteja. Pentru aceasta, Elixir Teleshop
se bazează pe:
• Regulile interne obligatorii, așa cum sunt definite de Regulamentul Comisiei Europene 2016/679.
• Modelul UE de clauze contractuale, care sunt clauze contractuale tip, utilizate în acordurile cu furnizorii de servicii pentru a ne asigura că transferul datelor cu caracter personal în afara Spațiului Economic European se desfășoară în conformitate cu legislația UE privind protecția datelor.


5. Drepturile dvs. și cum le respectăm
Respectăm drepturile dvs. în calitate de client pentru a stabili cum sunt utilizate informațiile dvs. personale. Aceste drepturi includ:
* Dreptul de a accesa informațiile
Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm.
* Dreptul la rectificare
Dacă datele dvs. personale sunt incorecte, aveți dreptul să ne cereți să le rectificăm. În cazul în care comunicăm terților date corectate ulterior, vom informa și terții respectivi în acest sens.
* Dreptul de a vă opune prelucrării datelor
Puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs. personale de către Elixir Teleshop. Puteți să vă exercitați acest drept online sau telefonic.
De asemenea, puteți să vă opuneți primirii de mesaje comerciale personalizate din partea noastră. Când deveniți client Elixir Teleshop, putem să vă întrebăm dacă doriți să primiți oferte personalizate. În cazul în care vă răzgândiți ulterior, puteți opta să nu mai primiți mesaje, folosind linkul „dezabonare” din subsolul fiecărui e-mail comercial.
Nu puteți să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către Elixir
Teleshop dacă avem obligația legală de a le prelucra; dacă este necesar să încheiem un contract cu dvs.; dacă există probleme de securitate în privința contului dvs., chiar dacă ați optat să nu mai primiți mesaje comerciale personalizate.
* Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care
• considerați că informațiile sunt inexacte
• prelucrăm datele în mod ilegal
• v-ați opus utilizării datelor dvs. personale de către Elixir Teleshop în interesul companiei
• Elixir Teleshop nu mai are nevoie de datele respective, dar doriți să le păstrăm în vederea utilizării într-o acțiune în justiție


Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul să ne solicitați să transferăm datele dvs. cu caracter personal direct dvs. sau unei alte companii. Aceasta se aplică în cazul datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm prin mijloace automate și cu consimțământul dvs. sau pe baza unui contract încheiat cu dvs. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dvs. cu caracter personal.


Dreptul la ștergere
Puteți să ne solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal dacă:
• datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate,
• vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea
• obiectați la prelucrarea datelor dvs. de către Elixir Teleshop în interesele legitime ale companiei sau în scopul trimiterii de mesaje comerciale personalizate,
• Elixir Teleshop prelucrează datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal
• o reglementare a Uniunii Europene sau a unui stat membru al Uniunii Europene impune ștergerea datelor dvs. cu caracter personal de către Elixir Teleshop


Dreptul la reclamații


În cazul în care nu sunteți satisfăcut de modul în care am răspuns solicitărilor dvs., aveți dreptul să faceți o reclamație. Dacă sunteți în continuare nemulțumit de reacția noastră la reclamația pe care ne-ați înaintat-o, puteți să o trimiteți mai departe către Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Elixir Teleshop. De asemenea, puteți contacta autoritatea pentru protecția datelor din țara dvs.


Exercitarea drepturilor dvs.
Dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să faceți o reclamație, vă rugăm să ne contactați. Modul în care vă exercitați drepturile depinde de dvs. Se poate realiza prin intermediul site-ului nostru web sau prin telefon. Intenționăm să răspundem la cererea dvs. în cel mai scurt timp posibil. În unele cazuri, timpul de răspuns poate fi de până la o lună (dacă acest lucru este permis de lege). Dacă avem nevoie de un timp mai îndelungat pentru a vă soluționa cererea, vă vom informa cât timp suplimentar este necesar și vă vom oferi motivele întârzierii.
În anumite cazuri, putem respinge cererea dvs. Dacă este permis prin lege, vă vom informa în timp util de ce am respins cererea.


6. Datoria dvs. de a furniza datele
Există anumite informații pe care trebuie să le cunoaștem despre dvs., astfel încât să putem să începem și să ne executăm datoriile ca furnizor de produse și să ne onorăm obligațiile
contractuale asociate. De asemenea, avem obligația legală de a colecta anumite informații. Fără aceste date, este posibil să nu putem onora comanda dumneavostra.


7. Cum protejăm datele dvs. cu caracter personal
Aplicăm un cadru intern de politici și standarde minime la toate nivelurile companiei noastre pentru a păstra siguranța datelor dvs. Aceste politici și standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor și evoluției pieței. În mod specific și conform legii, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor dvs. cu caracter personal și a modului în care sunt prelucrate.
În plus, angajații Elixir Teleshop au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal sau inutil.


8. Ce puteți face pentru a ne ajuta să păstrăm siguranța datelor dvs.
Facem tot posibilul să protejăm datele dvs., dar sunt anumite lucruri pe care le puteți face, la rândul dvs.:
• Instalați aplicații antivirus, antispyware și firewall. Actualizați aceste programe în mod regulat.
• Deconectați-vă de la site-urile web atunci când nu le folosiți.
• Păstrați parolele strict confidențiale și folosiți parole puternice, adică evitați combinațiile evidente de litere și cifre.
• Fiți vigilent în mediul online și învățați cum să detectați activitățile neobișnuite, ca de exemplu, o nouă adresă a site-ului web sau e-mailurile de tip phishing prin care vi se solicită informații personale.


9. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal
Nu avem dreptul să păstrăm datele dvs. cu caracter personal decât pe perioada în care sunt necesare în scopul pentru care le-am solicitat inițial. După această perioadă, căutăm soluții fezabile, ca de exemplu arhivarea.


10. Contactați-ne


Dacă doriți să aflați mai multe despre politicile Elixir Teleshop în privința datelor și despre modul în care folosim datele dvs. cu caracter personal, puteți să ne trimiteți un e-mail, să ne telefonați. Datele de contact poti fi gasite in pagina Contact


11. Domeniul de aplicare a prezentei Declarații de confidențialitate
Acest document reprezintă Declarația de confidențialitate a Elixir Teleshop. Declarația se aplică tuturor entităților Elixir Teleshop în măsura în care acestea prelucrează date cu
caracter personal.
Putem modifica prezenta Declarație de confidențialitate pentru a păstra conformitatea cu modificările aduse legislației și/sau a reflecta modul în care Elixir Teleshop prelucrează
datele cu caracter personal.


Această versiune a fost întocmită la 20 mai 2018. Cea mai recentă versiune este disponibilă site-urile Elixir Teleshop prin care operăm